Poskytované služby a činnost společnosti


RUCHSTAV BUILDING a.s. nabízí

  • Dodávky a montáže halových objektů pozemních staveb včetně opláštění z OS Astron formou přímé dodávky pro investora nebo formou poddodávky vyššímu zhotoviteli stavby včetně příslušenství ze základní nabídky Astron.
  • Na přání zákazníka zajišťujeme dodávky a montáže ocelových konstrukcí i v jiném konstrukčním provedení od tuzemských výrobců OK
  • Komplexní servis k hospodárné realizaci zakázek při zpracování investičních záměrů, studií a projektové dokumentace na všech jejích stupních: poradenská činnost, inženýrská činnost, konzultace, cenové nabídky, zajištění poddodávek příslušenství, doplňků, prací speciálních (např. pilotové základy) a další
  • Realizaci investičních záměrů vybraných staveb formou dodávek „klíč“ s rozsahem výkonů dle individuálně sjednané dohody
  • Dodávky a montáže doplňkových OK a drobných výrobků od tuzemských dodavatelů a výrobců (např. požární žebříky, schodiště aj.)
  • Příslušenství a doplňky halových objektů a různé druhy opláštění z bohaté nabídky dodavatelů působících na tuzemském trhu (obvodové výplně, světlíky a další)
  • Komplexní projektové práce spojené s realizací zakázek

Jsme specialisté na

  • Dodávky a montáže objektů pozemních staveb jedno i vícepodlažních.
  • Vyšší dodávky staveb („ na klíč “) u nichž se vyskytují montované objekty
  • Dodávky a montáže částí montovaných obejktů

Proč zvolit nás?

RUCHSTAV BUILDING a.s. zajišťuje dodávky a montáž v krátkých lhůtách, garantuje kvalitu a staví za příznivé ceny.

Na dodávky a montáže Astron poskytujeme standardně garanční lhůtu po dobu minimálně 60 měsíců. Na jiné druhy dodávek dle individuálních požadavků zákazníků po dohodě s jejich výrobcem.

Projevíte-li zájem o naše služby, budeme Vás kontaktovat okamžitě. Nabízíme osobní projednání Vašich požadavků a optimální aplikaci nabízených konstrukcí ve Vašich projektech.

Dodací lhůty produktů Astron jsou za běžných výrobních podmínek 8 – 12 týdnů od data předání objednávky výrobci. U ostatních dodávek OK sjednáme dodací lhůtu individuálně dle druhu a rozsahu dodávky.