Zateplení objektu na parcele č.2274 (Ostrava)

  • Zateplení objektu na parcele č. 2274

    Zateplení objektu na parcele č. 2274

Název stavby:

Zateplení objektu na parcele č.2274

Místo stavby:

Ostrava-Přívoz

Doba realizace:

zahájení: 29.5.2017

dokončení: 14.7.2017

Referenční list ke stažení:

Investor:

VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.

Teslova 873/2

702 00 Ostrava-Přívoz

Objem dodávek:

RUCHSTAV BUILDING a.s., který byl vybrán za generálního dodavatele stavby provedl práce o celkovém objemu 2,285.000,-Kč

Předmět a charakter dodávky:

Komplexní revitalizace budov, dodávka a montáž certifikovaného zateplovacího systému, výměna oken včetně provedení nového ostění, výměna vrat a dveří