Výstavní haly a vstupní hala PVA, Praha-Letňany

  • Výstavní haly a vstupní hala PVA, Praha-Letňany

    Výstavní haly a vstupní hala PVA, Praha-Letňany

  • Výstavní haly a vstupní hala PVA, Praha-Letňany

    Výstavní haly a vstupní hala PVA, Praha-Letňany

Název stavby:

Rekonstrukce a zhotovení montovaných výstavních hal 3, 4 a vstupní haly II v areálu PVA Letňany

Místo stavby:

Praha-Letňany

Doba realizace:

zahájeno 18.07.2011
dílčí dokončení hal 3 a 4: 09.09.2011
dokončení: 15.11.2011

Referenční list ke stažení:

Investor:

ABF, a.s.
MImoňská 645
190 00 Praha 9

Objem dodávek:

RUCHSTAV BUILDING a.s. provedl pro objednatele práce a dodávky v celkovém finančním objemu 49 696 000Kč

Předmět a charakter dodávky:

Dodávka a montáž jednolodních montovaných ocelových hal 3,4. Haly bez vnitřní podpěry se sedlovou střechou a přístavbou u haly 4 a vestavby mezistropu u haly II včetně kompletní dodávky opláštění, střešního pláště, výplní otvorů, světlíků a všech řemesel (ZTI, ÚT, EL). Součástí dodávky bylo provedení kompletní spodní stavby, spočívající v realizaci vrtaných pilot.  základů a betonových podlah.