Výstavba výrobní haly firmy AXIS TECH, s.r.o.

  • Výstavba výrobní haly firmy AXIS TECH, s.r.o. v Opavě

    Výstavba výrobní haly firmy AXIS TECH, s.r.o. v Opavě

  • Výstavba výrobní haly firmy AXIS TECH, s.r.o. v Opavě

    Výstavba výrobní haly firmy AXIS TECH, s.r.o. v Opavě

  • Výstavba výrobní haly firmy AXIS TECH, s.r.o. v Opavě

    Výstavba výrobní haly firmy AXIS TECH, s.r.o. v Opavě

Název stavby:

Výstavba výrobní haly firmy AXIS TECH, s.r.o. v Opavě

Místo stavby:

Opava

Doba realizace:

zahájení I. etapy:15.3.2015

dokončení I. etapy: 15.08.2015 (přístavba haly)

Dokončení II. etapy: 21.12.2016 (rekonstrukce stávající haly)

Referenční list ke stažení:

Investor:

AXIS TECH s.r.o.

Hillova 1694/40

747 05 Opava-Kateřinky

Objem dodávek:

RUCHSTAV BUILDING a.s. provedl pro objednatele generální dodávku stavby o celkovém finančním objemu 22 456 021Kč

Předmět a charakter dodávky:

Přístavba a rekonstrukce stávající dvoulodní haly se sedlovou střechou, rámové konstrukce