Výstavba skladové haly firmy HOUDEK MZ s.r.o. v Oseku u Rokycan

  • Výstavba skladové haly firmy HOUDEK MZ s.r.o. v Oseku u Rokycan

    Výstavba skladové haly firmy HOUDEK MZ s.r.o. v Oseku u Rokycan

  • Výstavba skladové haly firmy HOUDEK MZ s.r.o. v Oseku u Rokycan

    Výstavba skladové haly firmy HOUDEK MZ s.r.o. v Oseku u Rokycan

  • Výstavba skladové haly firmy HOUDEK MZ s.r.o. v Oseku u Rokycan

    Výstavba skladové haly firmy HOUDEK MZ s.r.o. v Oseku u Rokycan

Název stavby:

Výstavba skladové haly firmy HOUDEK MZ s.r.o. v Oseku u Rokycan

Místo stavby:

Osek u Rokycan

Doba realizace:

zahájeno: 12.09.2016

dokončeno: 22.12.2016

Referenční list ke stažení:

Investor:

HOUDEk MZ s.r.o.
Michelská 18/12a
140 00 Praha-Michle

Objem dodávek:

RUCHSTAV BUILDING a.s. provedl pro objednatele práce a dodávky v celkovém finančním objemu 3 200 000Kč

Předmět a charakter dodávky:

Komplexní dodávka vrchní stavby, dodávka a montáž jednolodní ocelové konstrukce, opláštění střechy a stěn je tvořeno sendvičovými panely, součástí dodávky příslušenství je hřebenový pásový světlík, okenní sestavy, vrata, požární žebřík, záchytný systém na střeše a okapový systém.