Výstavba konferenčního sálu v II. NP ve vstupní hale II areálu PVA EXPO Praha

 • Výstavba konferenčního sálu v II. NP ve vstupní hale II areálu PVA EXPO Praha

  Výstavba konferenčního sálu v II. NP ve vstupní hale II areálu PVA EXPO Praha

 • Výstavba konferenčního sálu v II. NP ve vstupní hale II areálu PVA EXPO Praha

  Výstavba konferenčního sálu v II. NP ve vstupní hale II areálu PVA EXPO Praha

 • Výstavba konferenčního sálu v II. NP ve vstupní hale II areálu PVA EXPO Praha

  Výstavba konferenčního sálu v II. NP ve vstupní hale II areálu PVA EXPO Praha

 • Výstavba konferenčního sálu v II. NP ve vstupní hale II areálu PVA EXPO Praha

  Výstavba konferenčního sálu v II. NP ve vstupní hale II areálu PVA EXPO Praha

Název stavby:

Výstavba konferenčního sálu v II. NP ve vstupní hale II areálu PVA EXPO Praha

Místo stavby:

Areál PVA EXPO, Praha-Letňany

Doba realizace:

zahájeno: 29.07.2014

dokončeno: 16.02.2015

Referenční list ke stažení:

Investor:

PVA EXPO a.s.
Mimoňská 465
Praha 9 - Prosek

Objem dodávek:

RUCHSTAV BUILDING a.s. provedl pro objednatele jako generální zhotovitel práce a dodávky v celkovém finančním objemu 8 925 096Kč

Předmět a charakter dodávky:

Realizace výstavby konferenčního sálu pro 650 osob se zázemím, předpolím sálu a galerií. Této stavbě předcházela realizace hlavních schodišť a zábradlí na galerii v roce 2013. Vestavba je tvořena stěnovým systémem z tenkostěnných profilů Lindab opláštěných sádrovláknitými deskami FERMACELL. Součástí dodávky byly veškeré nosné konstrukce, výměny pro VZT a světlíky, plošina pro VZT na střeše, samostatné požární schodiště, zdravotechniky a akustických podhledů ECOPHON a dřevěných obkladů GRENAMAT.