Výstavba haly firmy PARADOX STEEL s.r.o. I. etapa

  • Výstavba haly firmy PARADOX STEEL s.r.o. I. etapa

    Výstavba haly firmy PARADOX STEEL s.r.o. I. etapa

  • Výstavba haly firmy PARADOX STEEL s.r.o. I. etapa

    Výstavba haly firmy PARADOX STEEL s.r.o. I. etapa

  • Výstavba haly firmy PARADOX STEEL s.r.o. I. etapa

    Výstavba haly firmy PARADOX STEEL s.r.o. I. etapa

Název stavby:

Výstavba nové skladové a výrobní haly firmy PARADOX STEEL s.r.o. I. etapa

Místo stavby:

Ostrava

Doba realizace:

zahájeno: 1.4.2014

dokončeno: 8.6.2014

Referenční list ke stažení:

Investor:

PARADOX STEEL s.r.o.
Štěpánkova 757/36
719 00 Ostrava-Kunčice

Objem dodávek:

RUCHSTAV BUILDING a.s. provedl pro objednatele práce a dodávky v celkovém finančním objemu 8 510 176Kč

Předmět a charakter dodávky:

Komplexní dodávka vrchní stavby, dodávka a montáž dvoulodní ocelové konstrukce s pojezdem pro dva mostové jeřáby. Opláštění střechy a stěn je tvořeno trapézovými plechy, součástí dodávky příslušenství jsou plastové průsvitky, požární žebříky a záchytný systém.