Výrobní hala ASTENJOHNSON

  • Výrobní hala ASTENJOHNSON

    Výrobní hala ASTENJOHNSON

  • Výrobní hala ASTENJOHNSON

    Výrobní hala ASTENJOHNSON

  • Výrobní hala ASTENJOHNSON

    Výrobní hala ASTENJOHNSON

Název stavby:

Výrobní hala fixace sít

Místo stavby:

Strakonice, ul. Textiláků 1112

Doba realizace:

zahájeno: 21.04.2018

dokončeno: 05.03.2009

Referenční list ke stažení:

Investor:

AstenJohnson s.r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Objem dodávek:

RUCHSTAV BUILDING a.s. provedl pro objednatele práce a dodávky v celkovém finančním objemu 28 295 171Kč

Předmět a charakter dodávky:

Dodávka a montáž jednolodní, jednopodlažní ocelové haly s pojezdem pro 2 mostové jeřáby, přístřešku, přestřešení koridoru mezi stávající a novou halou, atd.