Skladová hala Jablunkov

  • Skladová hala Jablunkov

    Skladová hala Jablunkov

  • Skladová hala Jablunkov

    Skladová hala Jablunkov

  • slide

    Skladová hala Jablunkov

Název stavby:

Skladová hala Jablunkov

Místo stavby:

Jablunkov

Doba realizace:

zahájeno 16.05.2016

dokončeno: 30.6.2016

Referenční list ke stažení:

Investor:

CIESLAR, s.r.o.

Bystříce 325

739 95 Bystřice

Objem dodávek:

RUCHSTAV BUILDING a.s. provedl pro objednatele práce a dodávky v celkovém finančním objemu 1 880 000KIč

Předmět a charakter dodávky:

Komplexní dodávka vrchní stavby, dodávka a montáž jednolodní ocelové konstrukce, oplaštění střechy je tvořeno sendvičovými panely, součástí dodávky příslušenství je okenní sestava, vrata a okapový systém.