Skladová a expediční hala společnosti KOFOLA HOLDING

  • Skladová hala firmy KOFOLA a.s.

    Skladová hala firmy KOFOLA a.s.

  • Skladová hala firmy KOFOLA a.s.

    Skladová hala firmy KOFOLA a.s.

  • Skladová hala firmy KOFOLA a.s.

    Skladová hala firmy KOFOLA a.s.

Název stavby:

Skladová hala firmy KOFOLA a.s.

Místo stavby:

Mnichovo Hradiště, Černá silnice 888

Doba realizace:

zahájeno: 30.06.20120

dokončeno: 15.10.2010

Referenční list ke stažení:

Investor:

KOFOLA, a.s.
Pod Bezručovým vrchem, Za drahou 165/1
79401 Krnov

Objem dodávek:

RUCHSTAV BUILDING a.s. provedl pro objednatele práce a dodávky v celkovém finančním objemu 17 500 000Kč

Předmět a charakter dodávky:

Stavební úpravy stávajícícho objektu vyvolané novostavbou, spodní stavba zahrnující základy opěrné stěny, terénní úpravy, rampy k nakládacím můstkům a dodávka montáž ocelové dvoulodní haly s rozpětím 2x29,05m se zatepleným střešním a stěnovým pláštěm včetně podlahy a příslušenství (sekční vrata, nakládací můstky, dveře, prosvětlovací pásy ve stěnách, okapový systém, těsnící límce, větrací turbíny, atd.).