Sklad práškových barev II firmy MATRIX

  • slide
  • slide
  • slide

Název stavby:

Sklad práškových barev II firmy MATRIX

Místo stavby:

Plzeň - Božkov

Doba realizace:

zahájení: 20.8.2012

ukončení: 20.9.2012

Investor:

ANNA PRESSLOVÁ
Zahradní 787/71
326 00 Plzeň 

Objem dodávek:

RUCHSTAV BUILDING a.s. provedl na stavbě pro objednatele práce a dodávky v celkové hodnotě 2,148.000,-Kč

Předmět a charakter dodávky:

Komplexní dodávka vrchní stavby, dodávka a montáž jednolodní ocelové konstrukce, včetně opláštění. Střecha je tvořena nosným trapézovým plechem s vysokou vlnou, s tepelnou izolací. Finální hydroizolace je tvořená mPVC fólií. Stěny jsou tvořeny PUR panely, součástí dodání příslušenství jsou vrata, dveře a okenní sestavy.