Rekonstrukce a nástavba objektu VÝTAHY OSTRAVA

  • Rekonstrukce a nástavba objektu VÝTAHY OSTRAVA

    Rekonstrukce a nástavba objektu VÝTAHY OSTRAVA

  • Rekonstrukce a nástavba objektu VÝTAHY OSTRAVA

    Rekonstrukce a nástavba objektu VÝTAHY OSTRAVA

  • Rekonstrukce a nástavba objektu VÝTAHY OSTRAVA

    Rekonstrukce a nástavba objektu VÝTAHY OSTRAVA

Název stavby:

Rekonstrukce a nástavba podnikatelského objektu

Místo stavby:

Ostrava-Přívoz

Doba realizace:

zahájeno: 10.07.2011

dokončeno: 31.01.2012

Referenční list ke stažení:

Investor:

VÝTAHY OSTRAVA spol s.r.o.
Teslova 873/2
702 66 Ostrava-Přívoz

Objem dodávek:

RUCHSTAV BUILDING a.s. provedl pro objednatele práce a dodávky v celkovém finančním objemu 32 149 252Kč

Předmět a charakter dodávky:

Komplexní dodávka stavby, zahrnující úpravu stávajícího objektu, zemní práce a základy nové nástavby, přípojky a přeložky inženýrských sítí, betonovékonstrukce montované, monolitické podlahy, příčky, povrchové úpravy, bourací práce, izolace, veškeré instalace, otvorové výplně vnitřní i vnější, ocelové konstrukce nástavby a výtahových šachet, opláštění nástavby sendvičovými panely, zastřešení s hydroizolačním systémem, atd.