Rekonstrukce administrativní budovy a budovy Kalpecon VÝTAHY OSTRAVA

  • Rekonstrukce administrativní budovy a budovy Kalpecon VÝTAHY OSTRAVA

    Rekonstrukce administrativní budovy a budovy Kalpecon VÝTAHY OSTRAVA

  • Rekonstrukce administrativní budovy a budovy Kalpecon VÝTAHY OSTRAVA

    Rekonstrukce administrativní budovy a budovy Kalpecon VÝTAHY OSTRAVA

  • Rekonstrukce administrativní budovy a budovy Kalpecon VÝTAHY OSTRAVA

    Rekonstrukce administrativní budovy a budovy Kalpecon VÝTAHY OSTRAVA

Název stavby:

Rekonstrukce administrativní budovy a budovy Kalpecon VÝTAHY OSTRAVA

Místo stavby:

Ostrava

Doba realizace:

zahájheno: 23.06.2014

dokončeno: 30.09.2014

Referenční list ke stažení:

Investor:

VÝTAHY OSTRAVA spol. s.r.o.
Teslova 873/2
702 66 Ostrava-Přívoz

Objem dodávek:

RUCHSTAV BUILDING a.s. provedl pro objednatele práce a dodávky v celkovém finančním objemu 4 736 107

Předmět a charakter dodávky:

Komplexní revitalizace budov, dodávka a montáž certifikovaného zateplovacího systému, výměna oken včetně provedení nového ostění, provedení a zateplení střešního pláště.