Novostavba výrobní haly HASIL

  • Rozšíření výroby HASIL Němetice

    Rozšíření výroby HASIL Němetice

  • Rozšíření výroby HASIL Němetice

    Rozšíření výroby HASIL Němetice

Název stavby:

Rozšíření výroby HASIL Němetice

Místo stavby:

Němetice, Zlínský Kraj

Doba realizace:

zahájeno: 1.12.2008

dokončeno: 30.3.2009

Referenční list ke stažení:

Investor:

HASIL a.s.
gen. Sochora 6176/6a
708 00 Ostrava-Poruba

Objem dodávek:

RUCHSTAV BUILDING a.s. provedl pro objednatele práce a dodávky v celkovém finančním objemu 4 047 500Kč

Předmět a charakter dodávky:

Dodávka a montáž OK jednolodní, jednopodlažní haly včetně opláštění a příslušenství (vrata, markýza, okenní pásy, okapní systém)