Dostavba areálu firmy BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.

  • Dostavba areálu firmy BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.

    Dostavba areálu firmy BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.

  • Dostavba areálu firmy BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.

    Dostavba areálu firmy BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.

  • Dostavba areálu firmy BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.

    Dostavba areálu firmy BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.

Název stavby:

Dostavba areálu firmy BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.

Místo stavby:

Chrást u Plzně

Doba realizace:

zahájeno: 01.05.2013

dokončeno: 25.08.2013

Referenční list ke stažení:

Investor:

BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.
Uhelná 339
330 03 Chrást u Plzně

Objem dodávek:

RUCHSTAV BUILDING a.s. provedl pro objednatele práce a dodávky v celkovém finančním objemu 10 627 900Kč

Předmět a charakter dodávky:

Komplexní dodávka vrchní stavby, dodávka a montáž dvoulodní ocelové konstrukce s pojezdem pro dva mostové jeřáby, opláštění střechy a stěn je tvořeno PUR  panely, součástí dodávky příslušenství je hřebenový pásový světlík, okenní sestavy, vrata, požární žebřík, záchytný systém na střeše a okapový systém.