Dostavba areálu firmy BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.

  • Dostavba areálu firmy BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.

    Dostavba areálu firmy BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.

  • Dostavba areálu firmy BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.

    Dostavba areálu firmy BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.

  • Dostavba areálu firmy BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.

    Dostavba areálu firmy BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.

Název stavby:

Dostavba areálu firmy BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o. , ocelová konstrukce skladové haly

Místo stavby:

Chrást u Plzně

Doba realizace:

zahájení: 15.11.2015

dokončení: 07.03.2016

Referenční list ke stažení:

Investor:

BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.

Uhelná 339

330 03 Chrást u Plzně

Objem dodávek:

RUCHSTAV BUILDING a.s. provedl na stavbě pro objednatele práce a dodávky o celkovém finančním objemu 4 620 872Kč

Předmět a charakter dodávky:

Komplexní dodávka vrchní stavby, dodávka a montáž jednolodní ocelové konstrukce haly. Opláštění střechy a stěn je tvořeno sendvičovými panely. Součástí dodání příslušenství jsou světlíky, požární žebříky a okapový systém.