Dodávka a montáž horní stavby skladové haly č.8 firmy HOUDEK & HOUDEK

  • Hala č.8 firmy HOUDEK & HOUDEK s.r.o.

    Hala č.8 firmy HOUDEK & HOUDEK s.r.o.

  • Hala č.8 firmy HOUDEK & HOUDEK s.r.o.

    Hala č.8 firmy HOUDEK & HOUDEK s.r.o.

  • Hala č.8 firmy HOUDEK & HOUDEK s.r.o.

    Hala č.8 firmy HOUDEK & HOUDEK s.r.o.

Název stavby:

Dodávka a montáž horní stavby skladové haly č.8 firmy HOUDEK & HOUDEK

Místo stavby:

Osek u Rokycan

Doba realizace:

zahájeno: 30.04.2013

dokončeno: 30.06.2013

Referenční list ke stažení:

Investor:

HOUDEK & HOUDEK s.r.o.
Za Mototechnou 1114/4
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Objem dodávek:

RUCHSTAV BUILDING a.s. provedl pro objednatele práce a dodávky v celkovém finančním objemu 5 079 800Kč

Předmět a charakter dodávky:

Komplexní dodávka vrchní stavby, dodávka a montáž jednolodní ocelové konstrukce, opláštění střechy a stěn je tvořeno PUR panely, součástí dodávky příslušenství je hřebenový pásový světlík, okenní sestavy, vrata, požární žebřík, záchytný systém na střeše a okapový systém. Rovněž byla realizována drátkobetonová podlaha se vsypem a hydroizolací spodní stavby haly, rozvody požární vody, vytápění, elektroinstalace, hromosvody.