Sekundární konstrukce střechy

Střešní vaznice pro uchycení střešního pláště jsou dodávány z tenkostěnných profilů
z pozinkovaného materiálu s dobrou odolností vůči korozi.

Střešní tenkostěnné profily mají vzhledem ke své únosnosti nízkou hmotnost, což výrazně snižuje celkovou hmotnost střešní konstrukce používající tenkostěnné profily.
Vaznice umožňují jednoduché lokální zvýšení únosnosti - například úpravou vzájemného napojení bez potřeby změny konstrukčního systému celé střechy.

Takováto povrchová úprava umožňuje použití lehkých vaznic i v komplikovaných podmínkách.