Opláštění střechy

Podle přání zákazníka jsou dodávány objekty, zateplené, nezateplené nebo pouze ocelové konstrukce zcela otevřené.
Pro opláštění střechy jsou voleny trapézové lakované nebo pozinkované plechy skládané na stavbě s tepelnou izolací a víceúčelovou parotěsnou folií zamezující kondenzaci, které odpovídají nejpřísnějším ekologickým normám.

Střešní plášť nezateplený:

Střešní plášť nezateplený se skládá z pozinkovaných nebo hliníkových trapézových plechů s povrchovou úpravou dle nabídky nabídky výrobce v barevných odstínech dle řady RAL.

Střešní plášť zateplený:

Střešní plášť zateplený je tvořen plechovým montovaným pláštěm skládaným s vnějším pláštěm z trapézových profilů
nebo skládaný plášť střešní s tepelnou izolací minerální vlna (např. pláště Astron), sendvičové panely s tepelnou izolací POLYURETAN tl. od 40 do 120 mm dle nabídky výrobce, panely s minerální plstí od tl. 60 do 200 mm. Barvy panelů jsou dodávány dle vzorníku RAL a dle nabídky výrobce.

Stěnové sendvičové panely jsou vyrobeny ze stavebně-izolačního jádra (materiálem je tuhá samozhášecí polyuretanová pěna bez HCFC příměsí, minerální vlna s velmi dobrou požární odolností nebo polystyrén ) opatřeného po obou stranách obložením z pozinkovaného ocelového plechu s organickým povlakem. Standardní ocelový plech je pokrytý nátěrovým systémem – polyester, PVDF, a jiné, barevně odpovídající standardní paletě odstínů.  Na vnitřní straně je ocelový plech pokrytý vrstvou, která zlepšuje jeho přilnavost k jádru. Panely jsou s povrchovou úpravou PVDF, Plastisol, PVC a plechy s různým profilováním dle nabídky konkrétního výrobce.