Opláštění fasády

Podle přání zákazníka jsou dodávány objekty, zateplené, nezateplené nebo pouze ocelové konstrukce s následným vyzděním, obkladem ze dřeva nebo zcela otevřené.
Pro opláštění jsou voleny trapézové lakované nebo pozinkované plechy skládané na stavbě s tepelnou izolací a víceúčelovou parotěsnou folií zamezující kondenzaci, které odpovídají nejpřísnějším ekologickým normám.

Stěnový a střešní plášť nezateplený:

Stěnový plášť nezateplený se skládá
z pozinkovaných nebo hliníkových trapézových plechů
s povrchovou úpravou dle nabídky nabídky výrobce
v barevných odstínech dle řady RAL.

Stěnový a střešní plášť zateplený:

Stěnový plášť zateplený je tvořen plechovým montovaným pláštěm:

skládaným (kazetový systém u obvodového pláště) –
C kazety s vnějším pláštěm z trapézových profilů
nebo skládaný plášť jak obvodový tak střešní s tepelnou izolací minerální vlna (např. pláště Astron)
sendvičové panely s tepelnou izolací POLYURETAN tl. od 40 do 120 mm dle nabídky výrobce
panely s minerální plstí od tl. 60 do 200 mm. Barvy panelů jsou dodávány dle vzorníku RAL a dle nabídky výrobce.

Stěnové sendvičové panely jsou vyrobeny ze stavebně-izolačního jádra (materiálem je tuhá samozhášecí polyuretanová pěna bez HCFC příměsí, minerální vlna s velmi dobrou požární odolností nebo polystyrén ) opatřeného po obou stranách obložením z pozinkovaného ocelového plechu s organickým povlakem. Standardní ocelový plech je pokrytý nátěrovým systémem – polyester, PVDF, a jiné, barevně odpovídající standardní paletě odstínů.  Na vnitřní straně je ocelový plech pokrytý vrstvou, která zlepšuje jeho přilnavost k jádru. Panely jsou s povrchovou úpravou PVDF, Plastisol, PVC a plechy s různým profilováním dle nabídky konkrétního výrobce.