Výstavní haly a vstupní hala PVA Letňany
Rekonstrukce a nástavba objektu Výtahy Ostrava
Sportovní hala v Rožnově pod Radhoštěm
Skladová hala KOFOLA
Zimní stadion v Humpolci
Regionální logistické centrum CSS INVEST v Písku
Opravárenská hala a administrativní budova v Brně - Chrlicích
SEVT Praha
Astron logo Lindab logo
POSTAVILI JSME PŘES 250.000m2
HALOVÝCH OBJEKTŮ
V ČESKÉ REPUBLICE
1994-2018

POLITIKA JAKOSTI

 

S vědomím významu jakosti pro dobré jméno firmy se vedení společnosti Ruchstav Building a.s. rozhodlo pro systematickou činnost v oblasti managementu jakosti a vyhlásilo tuto politiku jakosti:

  1. Prvořadou snahou společnosti je spokojený zákazník. Chceme proto udržovat dlouhodobé vztahy se zákazníkem, kterému musíme být schopni účelně pomáhat při zajišťování jeho potřeb pomocí nejnovějších technologií.
  2. Marketingové služby a obchodní politika budou zaměřeny na získání nových zákazníků a udržení stávajících. Žádný produkt nabízený zákazníkovi nesmí mít vědomě vlastnost, která by neodpovídala objednávce nebo inzerovaným parametrům, jakož i souvisejícím zákonům a předpisům

(1.)
Prvořadou snahou společnosti je spokojený zákazník. Chceme proto udržovat dlouhodobé vztahy se zákazníkem, kterému musíme být schopni účelně pomáhat při zajišťování jeho potřeb pomocí nejnovějších technologií.

(2.)
Marketingové služby a obchodní politika budou zaměřeny na získání nových zákazníků a udržení stávajících. Žádný produkt nabízený zákazníkovi nesmí mít vědomě vlastnost, která by neodpovídala objednávce nebo inzerovaným parametrům, jakož i souvisejícím zákonům a předpisům

(3.)
Chceme trvale zhodnocovat vložený kapitál ve formě tvorby zisku. Upevňovat postavení na trhu zajišťováním produktů na nejvyšší technické a kvalitativní úrovni.

(4.)
Zavazujeme se realizovat produkty vysoké technické úrovně a poskytovat služby na vysoké odborné úrovni a kvalitě tak, abychom pro zákazníky vytvářeli spolehlivé a silné zázemí.

(5.)
Při návrhu, výrobě a montáži produktů OS Astron upřednostníme postupy postupy a materiály s najmenším vlivem na životní prostředí.

(6.)
Zárukou zvyšování jakosti je kvalifikovaný, proškolený, dobře informovaný a vhodně motivovaný zaměstnanec s loajálním vztahem k firmě.

(7.)
Důraz klademe na způsobilost subdodavatelů z hlediska jakosti, zejména formou výběru dodavatelů s požadavkem na certifikaci jejich výrobků nebo systému jakosti.

(8.)
Budeme udržovat a neustále zlapšovat úroveň QMS. Práce naší společnosti je řízena systémem, který vytváří tlak na neustálý růst kvality našich služeb.

(9.)
Aktivním vystupováním na veřejnosti a v odborných kruzích přispějeme k tomu, aby se společnost dostala do jejich podvědomí.

 

Ukázka realizovaných prací
Copyright ©
Ruchstav Building a.s. si vyhrazuje veškerá práva k obsahu těchto internetových stránek, především práva autorská, osobnostní, práva související s vlastnictvím ochranných známek a případně veškerá další související práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů Ruchstav Building a.s., především z těchto internetových stránek je bez předchozího výslovného písemného souhlasu ze strany Ruchstav Building a.s. výslovně zakázáno.
Ruchstav Building, a.s.
CMS dodala firma ZTNet.cz